Biroul executorului judecătoresc Isofache Marius Nicuşor a fost înregistrat la 27 martie 2012, la pozitia 66/2012 în Registrul executorilor judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Ploieşti.

Biroul executorului judecătoresc Isofache Marius Nicuşor, desfăşoară activităţile specifice executării silite în vederea recuperării cu celeritate a creanţelor constatate printr-o hotărâre judecătorească civilă, comercială sau penală, sentinţă arbitrală sau prin alte titluri executorii prevăzute de lege (contracte de împrumut, contracte de leasing, bilete la ordin, CEC-uri, etc.).
De asemenea, asigură punerea în executare a titlurilor executorii privind: grăniţuirea, evacuarea, punerea în posesie, desfiinţarea de construcţii şi lucrări, precum şi orice alte activităţi prevăzute de lege.

În exercitarea atribuţiilor legale, Biroul executorului judecătoresc Isofache Marius Nicuşor, poate întocmi procese verbale de constatare a ofertei reale de plată urmate de consemnaţiune, poate realiza punerea în întârziere a debitorilor prin notificări, efectuarea constatărilor de fapt, aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţă, precum şi comunicarea actelor de procedură.

Competenţa teritorială

Biroul nostru are competenţă să desfăşoare activităţi de executare silită în circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti ce cuprinde judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa.Biroul nostru are competenţă să desfăşoare activităţi de executare silită în circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti ce cuprinde judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa

Atribuţii
În conformitate cu dispoziţiile Legii 188/2000 republicată, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:
Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
Comunicarea actelor de procedură.
Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
Întocmirea proceselor – verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
Executări directe:
Evacuări
Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
Vizitarea minorului
Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
Executări indirecte:
Urmărirea mobiliară a creanţelor
Urmărirea imobiliară a creanţelor
Popriri
Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin
Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri;
Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale.
Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc

SUNA ACUM