Constatare Urgentă a Stărilor de Fapt conform art. 364 CPC

Constatarea unei stări de fapt reprezintă procedura prin care executorul judecătoresc, la solicitarea creditorului, confirmă direct pe teren o anumită stare de fapt care poate să înceteze sau să se modifice.

Executorul judecătoresc înregistrează această stare de fapt printr-un proces-verbal, care este apoi comunicat instanței de judecată și o copie este dată persoanei împotriva căreia s-a efectuat constatarea, dacă aceasta nu a fost prezentă. Acest proces-verbal dobândește o putere de probă similară cu cea a unui document autentic.

SUNA ACUM