Executarea Dispozițiilor Civile din Titlurile Executorii

Au valoare de titlu executoriu, în conformitate cu prevederile legii:

1. Deciziile emise de instanțele judecătorești;
2. Titlurile executorii europene;
3. Deciziile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale;
4. Încheierile și procesele verbale întocmite de executorii judecătorești, care, în conformitate cu legea, dobândesc calitatea de titluri executorii;
5. Actele autentificate de notarul public, care atestă o datorie certă, lichidă și exigibilă (precum contractul de împrumut, contractul de ipotecă etc.);
6. Cambia, biletul la ordin și cecul;
7. Alte documente recunoscute de lege ca având putere executorie: contractul de garanție reală imobiliară, contractul de leasing, contract de credit bancar, facturi de utilitati, acte de adjudecare, inchieri emise de executorul judecatoresc, etc.

SUNA ACUM