Executări directe (Predarea silită a bunurilor mobile)

Executări directe (Predarea silită a bunurilor mobile)

Predarea silită a bunurilor mobile reprezintă o formă de executare silite directă în cazul în care debitorul este obligat, prin titlul executoriu, să predea un anumit bun mobil. Această procedură implică emiterea unei somări din partea executorului judecătoresc către debitor, invitându-l să predea bunul în termen de 24 ore de la primirea somării.

În cazul în care debitorul nu răspunde pozitiv la această somare, executorul judecătoresc se deplasează la locația bunului, preia acest bun și îl remite direct creditorului, întocmind un proces-verbal în acest sens. Acest proces-verbal conține și stabilirea cheltuielilor de executare care urmează să fie suportate de debitor și are valoarea de titlu executoriu pentru aceste cheltuieli.

**Predarea Silită a Bunurilor Imobile (Evacuare)**

Predarea silită a bunurilor imobile este o formă de executare silite directă utilizată atunci când o parte este obligată să cedeze posesia asupra unui imobil, ca rezultat al unei hotărâri judecătorești. Această procedură este aplicabilă în cazuri precum acțiuni de revendicare sau evacuare.

Procedura începe cu transmiterea unei somări către parte, iar în cazul în care aceasta nu răspunde în termenul de 8 zile, executorul judecătoresc poate acționa pentru evacuarea imobilului. În caz de refuz, executorul poate recurge la forța publică pentru a elibera imobilul și a-l preda celui îndreptățit. Dacă în imobil se află și bunuri mobile care nu sunt obiectul executării, acestea pot fi păstrate de un custode, pe cheltuiala debitorului.

După executarea silită a imobilului, executorul judecătoresc întocmește un proces-verbal de predare, evidențiind măsurile luate, constatările și alte informații relevante. Acest proces-verbal conține și stabilirea cheltuielilor de executare suportate de debitor și are valoarea de titlu executoriu pentru aceste cheltuieli.

SUNA ACUM