Întocmirea protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin, CEC

Protestul pentru neplată al unei cambii, bilet la ordin sau CEC, în cazul în care sunt scadențe fixe sau termene de plată sau vizionare, trebuie efectuat în primele două zile lucrătoare care urmează scadenței sau termenului.

În cazul în care scadența este la vedere, protestul trebuie să fie întocmit în termenul în care prezentarea pentru plată poate fi efectuată, adică în decurs de un an de la data emiterii.

Protestul de neplată este întocmit de către executorul judecătoresc la adresa indicată pe cambie, bilet la ordin sau CEC. Dacă nu există o adresă specificată pe documentul respectiv, protestul este trimis la domiciliul beneficiarului sau al persoanei desemnate în document să plătească, la domiciliul acceptantului prin intervenție sau la domiciliul persoanei desemnate în document să plătească sau la adresa indicată pentru situații de urgență.

În situația în care domiciliul acestor persoane nu poate fi identificat, protestul este adresat judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află locul de plată indicat pe cambie, biletul la ordin sau CEC, conform situației.

SUNA ACUM