Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

Creanța este documentul care atestă dreptul creditorului de a primi, la o dată stabilită, o sumă de bani, alte bunuri economice sau valori de la debitor. Creanța constituie un activ pentru creditor și un pasiv pentru debitor.

Recuperarea pe cale amiabilă a unei creanțe reprezintă procedura ce implică realizarea diverselor notificări și convocări la sediul biroului nostru, cu scopul de a obține plata creanțelor sau de a încheia acorduri de plată sau planuri de eșalonare a plăților.

Procedura constă din următoarele etape:

1. Verificarea solvabilității debitorului.
2. Evaluarea resurselor financiare ale debitorului.
3. Examinarea bunurilor acestuia și a capacității sale de plată.
4. Notificarea debitorului cu privire la creanța existentă.
5. Schimbul de corespondență electronică și telefonică cu debitorul.
6. Facilitarea unei întâlniri la sediul nostru pentru negocieri și stabilirea modalităților de plată avantajoase.
7. Posibilitatea de a efectua vizite la sediul sau domiciliul debitorului în anumite situații.

Această abordare are scopul de a facilita reglementarea creanțelor fără a recurge la acțiuni judiciare și a asigura un proces eficient și echitabil pentru toate părțile implicate.

SUNA ACUM